לילימוד

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

השכלה-

סטודיו אריק חן- 2010-2011

סטודיו גברא- 2011-2014

המרחב ללימודי צילום- שגית זלוף נמיר- 2019-2021

תערוכות-

2012- תערוכה קבוצתית- "שם יש"- אוצרות- שגית זלוף נמיר' סטודיו גברא, נמל יפו.

2014- תערוכה קבוצתית- "פעימות"- אוצרות- שגית זלוף נמיר, סטודיו גברא, נמל יפו

2020-תערוכה קבוצתית- "נגופים"- אוצרות- שגית זלוף נמיר, מוזיאון חיפה לאמנות

2021- תערוכה קבוצתית- "המרחב ללימודי צילום"- אוצרות- שגית זלוף נמיר, פסטיבל הצילום ה-9#

2021- פלסטר 7-  ART CONTEMPORARY 187