top of page

כשהבטן קצת תגדל, רגע לפניי שהחיים החדשים יגיעו, אנחנו ניפגש. בבית או בטבע איפה שתרצי.

ואני אצלם אותך, ביחד ולחוד, דרך עיניים מבינות אעזור לך להרגיש בטוב עם הגוף החדש שהשתנה.

אני מצלמת ילדים/משפחות/הריונות/ זכרונות. באור טבעי בבית שלכם או בחוץ.

 הריון

bottom of page